วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายกิตติ ชัย

admin2

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพาน ร่วม

กิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ข้าวสาร ปัจจัย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี 2565 ณ ลานที่ว่าการอำเภอพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกิตติ ชั […]

ข่าวภูธร