เข้าเฝ้ารับแต่งตั้งตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัเชี

admin2

เข้าเฝ้ารับแต่งตั้งตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด รับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “สธ.” ฝังเพชร ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) สภากาชาดไทย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ ขอความร่วม

กาญจนบุรี – สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ ขอความร่วมมือ & […]

ข่าวภูธร