วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวุฒิกร

admin2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ.เชียงราย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอพาน ท้องถิ่นอำเภอพาน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยแก่เด็กให้เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
-จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจกว่า 2000

Post Views: 36 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจกว่ […]

ข่าวภูธร