แถลงข่าว สืบสานประเพณี สารทเดือนสิบ ครั้นที่ 7

admin2

แถลงข่าว สืบสานประเพณี สารทเดือนสิบ ครั้นที่ 7 วันที่ 10 เดือนกันยายน 2566 ณ.บริเวณสี่แยกตลาดบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศิวัชเพ็ชรมังกร ยี่ลุ้นแสง นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบเรียน ท่านผู้มีกี่ยรติที่เคารพ ท่านนาขกสมาคม กระผม นายศิวัชเพ็ชรมังกร ยี่ส้นแสง นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัด พระนครศรีอยุธขา วันนี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแถลงข่าวการจัดงาน สารทเดือนสิบ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดมาอย่างต่อเนื่องมีเว้นช่วงการระบาคของโรคโควิด ๑๘ การจัดงานสารทเดือนสิบ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่
๒๒ กันยายน – 0 ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สี่แยกตลาดบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธขา โดยมี นายถวิล ขี่ส้นแสง เป็นประธานจัดงานสารทเดือนสิบ นอกจากการจัดงานสารทเดือนสิบแล้ว ยังมีการจัดแข่งขันฟุตบอลสารทเดือนสิบครั้งที่
~ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อการกุศล โคยมี ร.ต.ต.สิโรตม์ เศียรอุ่น เป็นประธานจัดการ แข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑5.0๐ น. ณ สนาม ฟุตบอลศิวัช ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวั พระนครศรีอยุธยา และการทำบุญสารทเดือนสิบเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษผู้ล่วงลับ จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา 06.00 – ๑๒.0๐ น. วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกปีสมาคมได้กำหนดการจัดงานพบปะสังสรรค์สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีนี้ นายสามารถ สุทธิกาญจน์ เป็นประธานการจัดงาน จุดมุ่งหมายของประเพณี
ประเพณีสารทเดือนสิบ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับผลผลิตจากการเพาะปลูกในแต่รอบปี และ
เป็นการบำรุงศาสนาด้วยการอุทิศถวายอาหาร พืชผลแรกได้ตามฤดูกาล แค่พระสงฆ์
และอุทิศส่วนกุศลแก่บิดามารคาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อ
เสริมสิริมงคลแก่เรือกสวนไร่นา ซึ่งจะทำกันในวันแรม 2 ค่ำ เดือน คามความเชื่อ
ที่ว่าพญายมจะปล่อยวิญญาณของบิดามารคาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว มาพบ
ลูกหลานเป็นเวลา ๑๕ วัน และต้องกลับไปเมืองนรกอีกครั้งในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน
๑0
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดให้ลูกหลานได้สำนึกถึงบุญคุณ
ของบรรพบุรุษที่ถ่วงลับ
เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนา และพี่น้องชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
บรรพบุรุษ

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBE […]

ข่าวภูธร