วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00

admin2

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 286 ราย บริจาคได้ จำนวน 206 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 76,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

Next Post

รอง.เสธฯ มทบ.37 ร่วมติดตามการปัญหาไฟป่าและ

รอง.เสธฯ มทบ.37 ร่วมติดตามการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน […]

You May Like

ข่าวภูธร