รอง.เสธฯ มทบ.37 ร่วมติดตามการปัญหาไฟป่าและ

admin2

รอง.เสธฯ มทบ.37 ร่วมติดตามการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเชียงของ มทบ.๓๗ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในระดับพื้นที่ อ.เชียงของ เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕, พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. สิงหนาท โลสุยะ รอง เสธ.มทบ.๓๗ (๒) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในระดับพื้นที่ อ.เชียงของ เชียงราย รับฟังสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนภาพรวมทั้งอำเภอและพื้นที่ตำบลเสี่ยง โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมฯ ได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล อ.เวียง และ จนท.เหยี่ยวไฟของกรมป่าไม้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ เชียงราย

Next Post

กาญจนบุรี - 9 วันแล้วยังไร้วี่แวว ด.ต.นิกัน บ่ายนี้ รอง

กาญจนบุรี – 9 วันแล้วยังไร้วี่แวว ด.ต.นิกัน […]

ข่าวภูธร