ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด เมื่อเวลา

admin2

ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลตรี.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธาน จัดพิธีรับ-มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับเครือข่ายโครงการ”ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ที่ “โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ หน.โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๗ กล่าวรายงาน ม ณ ฑ ล ท ห า ร บ ก ที่ 27 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับเครือข่ายโครงการ”ชุมชนเบิกบาน อาหาร ปลอด ภัย นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ ให้คุณครูและ นักเรียนบริโภค ผักที่ปลอดภัยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและผู้ปกครอง

ประธาน กล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเป็นตัวแทนกองทัพบกแจกจ่ายโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยในการศึกษาทางไกล ผ่านระบบดาวเทียม สำหรับนักเรียนใช้สำหรับเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากนั้นปล่อยปลาและมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ให้แก่เครือข่ายโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7LOvU1dkRr0[/embedyt]

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

Next Post

กาชาดเชียงรายสนองพระราชดำริฯกลุ่มครู

กาชาดเชียงรายสนองพระราชดำริฯกลุ่มครูโรงเรียนเป้าหม […]

ข่าวภูธร