กาชาดเชียงรายสนองพระราชดำริฯกลุ่มครู

admin2

กาชาดเชียงรายสนองพระราชดำริฯกลุ่มครูโรงเรียนเป้าหมายที่ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ ทักษา เทคนิค การถ่ายทอดความรู้ แก่คณะครู นำไปปรับใช้กับนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีพัฒนาการอ่าน เขียน พูด ภาษาไทย ล่าช้า ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และนมพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

Next Post

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบ […]

You May Like

ข่าวภูธร