วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

admin2

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์เอ็มแสควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 345 ราย บริจาคได้ 209 ราย ปริมาณโลหิต 73,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย อวัยวะ 12 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย

Next Post

ผบ.มทบ.37 จัดกำลังพลดูแลประชาชนรับการ

ผบ.มทบ.37 จัดกำลังพลดูแลประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้อง […]

ข่าวภูธร