ผบ.มทบ.37 จัดกำลังพลดูแลประชาชนรับการ

admin2

ผบ.มทบ.37 จัดกำลังพลดูแลประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37 พบปะประชาชน พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.37 และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ อาคารเม็งรายร่วมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ อำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชน และกำลังพลทหาร มทบ.37 ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จว.ช.ร. ทั้งนี้ได้ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน และกำลังพลทหาร ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วย ณ อาคารเม็งรายร่วมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Next Post

สุโขทัย-สร้างเกราะป้องกันด้วยฉีดวัคซีน เด็ก

สุโขทัย-สร้างเกราะป้องกันด้วยฉีดวัคซีน เด็กปลอดภัย […]

ข่าวภูธร