สุโขทัย-สร้างเกราะป้องกันด้วยฉีดวัคซีน เด็ก

admin2

สุโขทัย-สร้างเกราะป้องกันด้วยฉีดวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย กำหนดฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ดำรงประชาสรรค์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยมีเด็กอายุ 5-11 ปี จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครอง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 จำนวน 128 คน นอกจากนี้ยังมีเด็กอายุ 12 ปี เข้ารับบริการฉีดวัคซีน อีกจำนวน 126 คน โดย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1,722 คน ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทุก

แห่ง โดยผ่านการประเมินจากกุมารแพทย์หรือแพทย์ก่อนฉีด สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา มีจำนวนรวม 40,919 คน ขณะนี้มีผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 26,290 คน ซึ่งในกลุ่มนี้จะให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานศึกษา หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา จัดให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งได้เชิญชวนผู้ปกครองเด็กอายุ 5-11 ปี แสดงความจำนงขอการฉีดวัคซีนให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่อง และนำเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็ก

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา […]

ข่าวภูธร