ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะ

admin2

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด แก้ปัญหากรณีที่พักสงฆ์ บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะทำงานแก้ไขปัญหา กรณี สำนักสงฆ์ดงสวรรค์ถ้ำไฮ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บุกรุกที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานคณะทำงาน นายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พ.อ.อ.รังสรรค์ ไกรอ่ำ ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิเชียร เลผล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสิน โตนันต์ ปลัดอำเภอ และนางสาวพลอยปภัส ตังควณิชย์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายบุญนาค เถาวรินทร์ กำนันตำบลนาแต้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาแต้ และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระวังชี้แนวเขตและปักหลักแนวเขตที่ตั้งของสำนักสงฆ์ดงสวรรค์ถ้ำไฮ ตำบลนาแต้ กรณี ราษฎรบ้านหัวภูหมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ร้องเรียนต่อศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ ว่า สำนักสงฆ์ดงสวรรค์ถ้ำไฮ ได้รุกล้ำพื้นที่ป่าชุมชนจากเดิม 6 ไร่ โดยขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายแก่พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างราษฎรหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาแต้ การดำเนินการระวังชี้แนวเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cEGYyVyyEPs[/embedyt]

Next Post

รองต่อ ลงพื้นที่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ดูแลความเป็นอยู่

รองต่อ ลงพื้นที่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ดูแลความเป็นอยู […]

ข่าวภูธร