อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม รับบริจาคตุ๊กตาเพื่อ

admin2

อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม รับบริจาคตุ๊กตาเพื่อน้องได้กอดอุ่น ปี 4 ก้าวสู่ปีที่ 4 กับกิจกรรมเปิดรับบริจาค ตุ๊กตากอดอุ่น ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งต่อความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ด้วยการบริจาคตุ๊กตาทั้งมือหนึ่งและมือสอง เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมบริจาคตุ๊กตากอดอุ่น ได้ตั้งแต่วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพ […]

ข่าวภูธร