เชียงราย กองกำลังผาเมือง ร่วมมือ สปป.ลาว เพิ่ม

admin2

เชียงราย กองกำลังผาเมือง ร่วมมือ สปป.ลาว เพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด พื้นที่ชายแดน ห้วงวันที่ 31 มี.ค. 65 ข.ไซยะบุลี สปป.ลาว จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ 1/2565 ระหว่าง ข.ไซยะบุลี กับ กองกำลังผาเมือง ณ เทศบาลเมืองปากลาย ข.ไซยะบุลี สปป.ลาว โดยมี พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลจัตวา กูด พมมา หน.บก.ทหาร ข.ไซยะบูลี เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว โดยในที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะให้มีการพบปะอย่างเป็นทางการ 6 เดือน/ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และพบปะอย่างไม่เป็นทางการ 3 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วน
นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมวางแผนการปฏิบัติร่วม
ในการสกัดกั้นยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วย ถือเป็นการพบปะกระชับสัมพันธ์ ไทย-ลาว เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง
ที่มีชายแดนติดต่อกัน

Next Post

ร้อยเอ็ด หนุ่มเดินขายยาแผนโบราณและสมุนไพรตาม

ร้อยเอ็ด หนุ่มเดินขายยาแผนโบราณและสมุนไพรตามหมู่บ้ […]

You May Like

ข่าวภูธร