มุกดาหาร พระอาจาร์ ทศพล พลเอก มณี จันทร์ทิพย์

admin2

มุกดาหาร พระอาจาร์ ทศพล พลเอก มณี จันทร์ทิพย์
ผู้แทนพิเศษ ปฎิบัติติศาสนกิจทาง พระพุทธศาสนา
เมื่อ 21 พ.ค.65 : 0930 พ.อ.สุรศักร ทั่วด้าว ผบ ฉก ทพ 47 ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ตบล บาโร๊ะ อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับคณะ พระอาจารย์ท ศพลฯ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษฯ และคณะ ผู้ติดตาม ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ณ วัดสวนเเก้ว บ้านบาโยหมู่ที่ ตบลบาโร็ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และพบปะพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ อำเภอยะหา พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อหา มาตรการ ในการช่วยเหลือ และพัฒนาในโอกาสต่อไป

ภาพนาย รวบ คนจริง เรียบเรียง โดย สุดารัตน ์คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน😈👹㊗

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่

อาชีวะอุบลฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ป […]

You May Like

ข่าวภูธร