พิษณุโลก คณะ ส.ว. ตะลึง ชาวเนินมะปรางสุด

admin2

พิษณุโลก คณะ ส.ว. ตะลึง ชาวเนินมะปรางสุดรันทด ดื่มน้ำคลอง ทั้งอำเภอที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เพียง 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นวันที่ 2 โดยการนำของพล.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พล.อ.สำเริง ศิวาดำรง พล.อ.ชาต ดิตถะสิริ นายวัฒนา แก้วจินดา ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เป็นต้น เดินทางไปลงพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตรามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือนตอนล่าง เพื่อรับฟังปัญหาร้องเรียนของราษฎรชาวอำเภอเนินมะปราง ที่สำนักงานเทศตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายรณชัย จิตวิศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง และผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้นำเสนอปัญหาพื้นที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ขาดแคลนแหล่งน้ำ การขออนุญาตใช้ไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูใน เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทั้งนี้คณะวุฒิสมาชิกรับฟังปัญหาและเอกสาร เพื่อนำเสนอรัฐบาล ต่อไป ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายธีรัชสิทธิ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาให้กับราษฎรต่อมา เวลา 13.00 น.คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่โดยมีนายสมเกียรติ เกรียงไกรอน้นต์นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย เป็นผู้ชี้แจง

จากนั้นเวลา 14.30 น.คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะราษฎรบ้านน้ำดั้น หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประสบปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ติดปัญหาเขตอุทยานฯ ปัจจุบันใช้วิธีดึงน้ำลำห้วยมาขึ้นแท็งค์แจกจ่าย และรถน้ำ อบต.ชมพูมา บริการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ทำหนังสือประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกเรีบบร้อยแล้ว เพื่อขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วัง

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล จั […]

ข่าวภูธร