อ.พาน นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันพุธที่ 19

admin2

อ.พาน นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันพุธที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. มอบหมายให้ นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น อาชีพเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางปราณี ราชคมน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจขุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต 5 เข้าร่วมคัดเลือกโครงการฯ ดังกล่าว

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายกิตติ ชัย

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายกิตติ ชั […]

You May Like

ข่าวภูธร