อาชีวะอุบลฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่

admin2

อาชีวะอุบลฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมประสานผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด วันนี้ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 970 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1 จำนวน 443 คน และผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 527 คน

ทั้งนี้ในการประชุมคณะผู้บริหาร นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ได้ชี้แจงแนวนโยบายในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พร้อมได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการ จากนายประสิทธิ์ สุรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานชมรมครู ผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากนั้นผู้ปกครองเข้าพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียนของบุตรหลาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะในการทำงานและจัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับผู้ปกครองในชั้นเรียนเพื่อสะดวกต่อการประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง โดยเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด พร้อมสานต่อก่อสิ่งดีงามในการ รักษามาตรฐานเดิม เพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์เพื่อการอาชีวศึกษาที่ดีพัฒนา uvc สู่ความเป็นเลิศ

Next Post

สุโขทัย ชาวนาเร่งอุดท่อลอดและท่อส่งน้ำจากคลอง

สุโขทัย ชาวนาเร่งอุดท่อลอดและท่อส่งน้ำจากคลองสาขาข […]

ข่าวภูธร