อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้บริการ “ฟรี” กิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

admin2

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้บริการ “ฟรี” กิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางอรสา แถบเกิด หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน นำตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่จิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชนให้กับประชาชนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยในวันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เป็นพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ มีนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

ทั้งนี้กิจกรรมที่ให้บริการฟรีแก่ชุมชน ได้แก่

1. บริการรับซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก

2. บริการ ปะ ชุน ซ่อมแซมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือน

3. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นเมือง

4. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นศิลปะการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่

5. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นสารพัดผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน

6. ฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้นการต่อยอดอาชีพเดิมจากชุมชน ได้แก่ การทำไส้กรอกอีสาน และการทำเนื้อแดดเดียว

 

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากองค์การบริการส่วนตำบลไร่น้อย นำโดย นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน โดยประชาชนในท้องถิ่นจะสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพสินค้า รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มช่างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

 

Next Post

อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อ และสาธิตการจัดทำดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด ให้กับตัวแทนประชาชนชาวตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อ และสาธิตการจัดทำดอก […]

You May Like

ข่าวภูธร