เชียงราย ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่

admin2

เชียงราย ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่เชียงราย ร่วมหารือพร้อมรับฟังปัณหาด้านการค้าและการท่องเที่ยวชายเเดน วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ กับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ประกอบการ สมาคม และเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 หลังจากการประชุมหารือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้น ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะ ก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบข้อมูลและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชายแดน โดยมีการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

จากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 ทางหอการค้าจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีการเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อให้พิจารณาเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อีกครั้ง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการนำเข้าและส่งออก ประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค ผ่านรถขนส่งขนาดเล็ก ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้สั่งการในที่ประชุมให้มีการตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เข้ามาศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ โดยเน้นให้มีศึกษาข้อมูลให้ครบรอบด้าน ทั้งขอดีและข้อเสีย และความเป็นไปได้

จากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อศึกษาเส้นทางการนำเข้าและส่งออก พร้อมดูสภาพคล่องในการขนส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น รถขนส่งน้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตรจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลงเรือกาสะลองคำ 2 ของ บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เพื่อศึกษาเส้นทางการค้า ชายแดน ผ่านช่องทางการขนส่งทางเรือผ่านทางแม่น้ำโขง ซึ่งทางหอการค้าไทย จะได้นำข้อมูล ต่างๆ ที่ได้รับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เข้าหารือในที่ประชุมและหาแนวทางแก้ไขเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร

Next Post

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด[embedyt] ht […]

You May Like

ข่าวภูธร