ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมสั่งสมบุญสร้าง

admin2

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมสั่งสมบุญสร้างมหากุศล แห่งความสุขสดชื่นสว่างไสว พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้าย และโปรยรัตนชาติ สร้างสระมุจลินท์ สถาปนาธรรมอุทยาน สัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ในโครงการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น.ผู้มาร่วมพิธีฯ กรุณาปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19ถ่ายทอดสดพิธีฯ ทาง Facebook page: วัดสายสุวพรรณสอบถามข้อมูล ร่วมทำบุญได้ที่: พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ประธานก่อสร้าง โทร. 02-533-1120 ถึง 1 พระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสฯ โทร. 097-414-2653

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญหรือทำบุญตามกำลังศรัทธา กองบุญสมทบฐานรากและเสาผนังเขื่อน 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท กองบุญสมทบเสาเข็มฐานราก 1 ต้น ต้นละ 3,000 บาท เจ้าภาพทั้ง 2 กองบุญ ทางวัดมีจารึกชื่อไว้ที่ฐานพระพุทธรูปนาคปรกประธานสระมุจลินท์สอบถามข้อมูล พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ประธานก่อสร้าง โทร. 02-533-1120-1ทำบุญผ่านช่องทางการโอน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วัดสายสุวพรรณ เลขที่ 028-7-16099-8

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Next Post

กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา ตั้งคณะทำงาน

กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา ตั้งคณะทำงานเชิงรุก […]

ข่าวภูธร