ผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้

admin2

ผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้ 2,000 กล้า และปลูก “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเนื่องในโอกาสเซ็นทรัลพัฒนา ครบรอบ 40 ปี และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม 1 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ได้ร่วมพิธีแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้ 2,000 กล้า และปลูก “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเซ็นทรัลพัฒนาครบรอบ 40 ปี และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และ กรมป่าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จัดพิธีแจกต้นกล้าไม้ ประกอบไปด้วย กล้าชิงชัง, ขนุน, ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ประดู่ป่า, มะค่าโมง, มะฮอกกานี และกล้าพะยูง จำนวน 2,000 กล้า ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นโครงการของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแจกต้นกล้าทั่วประเทศกว่า 40,000 กล้า กับเซ็นทรัล 37 สาขา เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว และยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

รองผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ประเทศ

รองผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ประเทศเกาหล […]

ข่าวภูธร