รองผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ประเทศ

admin2

รองผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.ประเทศเกาหลีใต้ ที่มาศึกษาดูงานระบบการบริหารงานของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวยองกโย ชอ ประธานคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและความมั่นคง แห่งรัฐสภาเกาหลีใต้ นายซองฮี ปาร์ค กงสุลใหญ่ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมและบทบาท ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมี นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ประธานสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองนายกฯ และผู้บริหาร อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
โดยนางสาวยองกโย ชอ กล่าวว่า การที่เลือกมาดูการบริหารงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยเฉพาะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่มีโบราณสถาน มีวัฒนธรรม ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้จะครบรอบ 31 ปี ว่ามีการดำเนินการบริหารงานอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการ ในการพัฒนาบริหารจัดการอย่างไร โดยเฉพาะในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ดีเพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ที่นี้มีปัญหา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัด

ที่นี้มีปัญหา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบล […]

You May Like

ข่าวภูธร