พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ

admin2

พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เมื่อเวลา 9.00น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 65 ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอัยการภาค ๖ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ โดยมี นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิด  สำหรับโครงการจัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานอัยการสูงสุดในวันหยุดราชการ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถไปขอรับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย นวัน เวลาราชการได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  โดยการดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการในระยะเริ่มแรก ในส่วนกลาง ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 เปีดทำการให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายผ่านทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Call Center 1157 ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30น. โดยจัดให้มีทนายความอาสาเข้าเวรให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย วันละ 3 คน และให้มีพนักงานอัยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ทนายความอาสา เพื่อบริการประชาชนต่อไป

น. ปรีชา นุตจรัสราย งานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เกษตรกรเลี้ยงสุกร ต.สะเอียบ อ.สอง

เกษตรกรเลี้ยงสุกร ต.สะเอียบ อ.สอง ต่าง สำนึกในพระม […]

ข่าวภูธร