เกษตรกรเลี้ยงสุกร ต.สะเอียบ อ.สอง

admin2

เกษตรกรเลี้ยงสุกร ต.สะเอียบ อ.สอง ต่าง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ปศุสัตว์ จ.แพร่ และนอภ.สอง มอบ สิ่งของพระราชทาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคสุกร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายสัตว์แพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวดแพร่ นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 191 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยมี นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอง ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ด้วยจังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 1,340 ราย รวมสุกรในพื้นที่จำนวน 42,409 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 291 ราย จำนวนสุกรที่ถูกทำลายจำนวน5,586 ตัว ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด และพบว่าสามารถควบคุมโรคสุกรอยูในสภาวะปกติแล้วและรีบเร่งดำเนินการฟื้นฟูอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสุกรให้ถูกลักษณะถูกวิธีและมีมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีขั้นตอนและสามารถนำไปปฎิบัติอย่างปลอดภัย จากการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้วนี้ ทำให้พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงสุกร ต.สะเอียบ อ.สอง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ตามมาตรการป้องกันโควิด19 ทางหมู่บ้านชุมชนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข็มงวดเว้นระยะห่างใส่แม็สกันทุกคน

 

น. ธีรพงษ์ ธงออน เผยแพร่

 

 

Next Post

น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองนำ เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ

น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองนำ เจ้าหน้าที่ทหาร […]

You May Like

ข่าวภูธร