น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองนำ เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ

admin2

น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองนำ เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองสนธิกำลังทำลายไร่ฝิ่น 1.2ไร่ ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 9.00 น. พ.อ.วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์  ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย กำลังพลทหารพราน 1 ชุด .ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอทุ่งช้าง, ตำรวจภูธรทุ่งช้าง ทำการตัดทำลายพืชเสพติด ฝิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย บริเวณ บ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน   ผลการปฏิบัติตัดทำลายพืชเสพติด ฝิ่น จำนวน 3 แปลง รายละเอียดดังนี้ แปลงที่ 1 พิกัด QB 090467 พื้นที่ 0.75ไร่  ความหนาแน่น ประมาณ 90% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 30-50  ซม. แปลงที 2 พิกัด QB 089452  พื้นที่ 0.50 ไร่ ความหนาแน่น 80 % สภาพสมบูรณ์ ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 30-50 ซม.   แปลงที่ 3 พิกัด QB 118465 พื้นที่ 0.25ไร่ ใน ความสูง 30-50  ซม. ความหนาแน่น 50 % และจากการตรวจสอบใน บริเวณที่ปลูกไร่ฝิ่นโดยรอบเป็นป่าไม้ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นและตรวจยึดต้นฝิ่นสดประกอบคดี ไว้เป็นของกลางโดยกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ฝิ่น ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำส่ง สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้างเพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โทร. 0848084888

Next Post

กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับอดีตผู้ตรวจราชการ

กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง […]

ข่าวภูธร