กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับอดีตผู้ตรวจราชการ

admin2

กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม อดึตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway และอาคารสิรินธารประภากรโดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นผู้นำเข้าเยี่ยมชม ณ ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkwayเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหก […]

ข่าวภูธร