กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน เลี้ยงแพะ บ้านคำวังยาง และศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 65 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 ช.อฟอ-2 พร้อมด้วย นายสังวาล  พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. นำโดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. และคณะ รวพ. นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า รวพ.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน เลี้ยงแพะและเลี้ยงปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุย ระบบปิดไบโอฟล็อก บ้านคำวังยาง เพื่อดูงานการดำเนินงานของกลุ่มในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และด้าการเกษตร รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่ม โดยมี นายวสันต์ สุนทรนิกรกิจ ประธานกลุ่ม และสมาชิกร่วมให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkwayอีกด้วย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเช้า ได้นำคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.ร่วมเข้าฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จากนายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการ หก-ทน. ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. โดย นายประเสริฐศักดิ์  เชิงชวโน รวพ. เป็นผู้มอบฯ จากนั้น นำคณะฯ ลงล่องแพท่องเที่ยว เพื่อรับชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร โดยมี นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. เป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ระหว่างการล่องแพท่องเที่ยว พร้อมนำคณะฯ กราบสักการะพระประธาน ณ ศาลากลางน้ำ วัดป่าโพธิญาณ สาขาที่ 38 วัดหนองป่าพง หลวงชา สุภัทโท อีกด้วย

Next Post

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุปกรณ์การเรียน

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุป […]

ข่าวภูธร