อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุปกรณ์การเรียน

admin2

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุปกรณ์การเรียนและสร้างอาคารเอนกประสงค์
7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมชุดวอร์มกีฬากันหนาวได้นักเรียน อาหารแห้ง และช่วยสมทบสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งยังขาดแคลนหลายอย่างไม่ครบสมบูรณ์เหมือนโรงเรียนในเมืองใหญ่ โครงการพระสงฆ์ศาสนาสงค์เคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระครูโสภณปริยัติ เลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนไปมอบในวันนี้พร้อมทั้งคณะญาติธรรมสิงค์โปรและไทยกลุ่มพี่น้องออฟโรด พระมหาสมบุรณ์ ธมทิทโน ปธ 9ประโยค เลขาเจ้าคณะอำไชยปราการ พระมหาวรเชษฐ์ มหาวริโย ปธ 9 ประโยค วัดสันป่ายาง พระมหาดวงทิพย์ ปริยัติธารี ปธ 9ประโยค วัดจอมคำเชียงตุง พระชนภัทร ธมจารี ตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดป่าไม้แดง พร้อมพระเณรนักศึกษาแผนกบาลี พระครูสุนทรวิภาค เจ้าคณะอำเภออมก๋อย ญาติธรรมประเทศสิงค์โปร สมทบสร้างอาคารเรียเอนกประสงค์ คุณชวลิต ศรีธเนตกุล พร้อมคณะมอบตู้เย็นถนอมอาหารพร้อมบริการรถยนต์ออฟโรดถวายให้พระเณรได้โดยสารไปร่วมงาน และคุณรัศมี แสงนามวงค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง และตัวแทนออฟโรสขอนแก่น ตัวแทนออฟโรสลำพูน ตัวแทนออฟโรสกรุงเทพ คุณพงษศักดิ์ คุณพนิดา เวชชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมชุดวอร์มกีฬากันหนาวได้นักเรียน อาหารแห้ง คุณชาริดา สุคันทา มอบปลากระป๋องและร่วมในการเดินทางไปมอบต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงกับรถยนต์โพลวินล์ โรงเรียนบ้านแม่สะเต ซึ่งเป็นโรงเรียนห่างไกลความเจริญและการเดินทางที่ลำบาก และยังขาดแคลนครูผู้สอน โดยมี นายนิรันดณ์ ภักดีไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว มาทำการรักษาการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเต มีครูเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน ที่ช่วยสอนเด็กนักเรียน ครูข้าราชการ1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ1 ตำแหน่ง ธุระการ1ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงอัตราจ้าง1 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล1 ตำแหน่ง มีทั้งหมดเพียง6 คน เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 74 คน ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ประมาณ 70 กิโลเมตร ที่ต้องใช้การเดินทางทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ถึง 3 ชั่วโมงเศษ ถ้าเป็นหน้าฝน ก็ต้องเพิ่มเวลาในการเดินทางเป็นวันๆ ถึงจะออกมาถึงตัวอำเภอได้เพราะเป็นเส้นทางภูเขาและเหวลึกอันตรายมาก ยังมีถนนบางช่วงกว่า30 กิโลเมตรที่ยังเป็นดินและโคลน แต่ในช่วงหน้าแล้งก็เป็นฝุ่นแต่เดินทางได้สะดวกกว่าช่วงหน้าฝน ได้จัดอาหารทะเลแห้ง และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องปริ้นสี กระดาษขนาด เอ4 ชุดวอร์มกีฬากันหนาวผ้าเช็ดตัวเด็ก รองเท้าแตะ และสมทบเงินสดเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใช้ในการเรียนการสอนการอบรมนักเรียน และการประชุมของผู้ปกครอง โดยทางคณะพระสงฆ์และญาติธรรม โดยรวมกันเป็นเงินประมาณ 150,000 บาท ทั้งซื้อของ และเงินสด มามอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้ทางคณะครูและนักเรียนได้ใช้สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้มาตรฐานตามจุดประสงค์ ต่อไป
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบอุปกรณ์การเรียนและสร้างอาคารเอนกประสงค์

นายสำราญ แสงสงค์

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหก […]

ข่าวภูธร