กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. เยี่ยมชมเขื่อนปากมูล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 65 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 ช.อฟอ-2 พร้อมด้วย นายสังวาล  พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. นำโดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. และคณะ รวพ. นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  เชิงชวโน รวพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล ในการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชุมชนทุกภาคส่วน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Next Post

เลือกตั้งนายกเล็ก เมืองแพร่ ฝุ่นตลบแน่ หลัง รองป๋อม

เลือกตั้งนายกเล็ก เมืองแพร่ ฝุ่นตลบแน่ หลัง รองป๋อ […]

You May Like

ข่าวภูธร