ผู้ว่าอุบลฯ พร้อม มมท. นำของขวัญวันเด็กจากทำเนียบ

admin2

ผู้ว่าอุบลฯ พร้อม มมท. นำของขวัญวันเด็กจากทำเนียบรัฐบาล และสภากาชาดไทย มอบให้เด็กตามแนวชายแดนไทย-ลาวด้าน อ.โขงเจียม ผ่าน onair-online ห่างไกลโควิด 19 เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 6ม.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำของขวัญวันเด็กจากทำเนียบรัฐบาล สภากาชาดไทย มอบให้เด็กตามแนวชายแดนไทย-ลาวด้าน อ.โขงเจียม ซึ่งมีตัวแทนเด็กนักเรียนร่วมรับมอบจำนวน 20 ชุด ผ่านกิจกรรม คาราวานปันสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมดังกล่าวฯขึ้น ที่ โรงเรียนบ้านกุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เนื่องจากในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเบื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งหลายๆแห่งก็ได้มีการงดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองทุก ๆ คน ซึ่งจากการที่สำนักนายกรัฐมนตรี หรือทำเนียบรัฐบาล ได้จัดชุดของขวัญมาให้ เป็นการส่งต่อความสุข มามอบให้แก่เด็ก ๆในพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน รวมทั้งขาดโอกาส และอาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการร่วมสนุกแบบออนไลน์ได้ จึงต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ได้รับของขวัญวันเด็กด้วย
ทั้งนี้ ผวจ.อุบลฯ ได้น้อมอัญเชิญคำขัวญวันเด็กแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ ความว่า
คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใจความว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง ผวจ.อุบลฯ ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.อุบลฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กตอบ คำถาม และมอบขัวญวันเด็ก อย่างอบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง ระหว่างผู้ใหญ่ใจดีให้เด็กได้แสดงออก โดยบันทึกเทปรายการทีวี ทาง nbt ช่อง 2hd ไปเผยแพร่ออกอากาศเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์รายงาน

Next Post

ชาวแพร่ "ไม่เดือด" หลัง จังหวัดแพร่ บูรณาการตรวจสอบ

ชาวแพร่ “ไม่เดือด” หลัง จังหวัดแพร่ บู […]

You May Like

ข่าวภูธร