อุบลฯ เปิดงานเทศกาล “Equinox Riding ตามล่าหา

admin2

อุบลฯ เปิดงานเทศกาล Equinox Riding ตามล่าหาแสง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Equinox Riding ตามล่าหาแสง ปล่อยขบวนคาราวาน ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การจัดงานกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก จ.อุบลราชธานี โครงการ Equnox Riding & Driving 2022ในเส้นทางไล่ล่าตวงอาทิตย์ จากผาชะนะไต อ.โขงเจียม จ.อุบราชธานี มายังเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อมาสงตะวันลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกที่อำเภอแม่สอด ระยะทางกว่า 1,000 กิโลมตร ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ถือเป็นวันพิเศษที่ใน 1 ปีจะมีเพียง 2 วัน ที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 และในเดือนกันยายน 2565 โดยผ่านเส้นทางที่มีความท้าทายพิชิต 440 โค้ง จากจังหวัดตากสู่อำเภอแม่สอดผ่านอ้อมกอดของขุนเขาเทือกเขาถนนธงชัยระยะทาง 98 กิโลเมตร ซึ่งจะส่งตะวันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีความสวยงามตวงตะวันลับขอบฟ้าผ่านขุนเขาเทือกเขาถนนธงชัย จังหวัดตาก นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เปิดเผย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ร่วมกับบริษัท วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ทราเวล คอนซัลติ้ง จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม Equinox Riding ตามล่าหาแสง ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2565 โดยใช้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยขบวน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคเหนือ ตลอดจนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน มีกำหนดเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งท่องเที่ยว 4 แสง ประกอบด้วย แสงแรกรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ที่ผาชะนะได ธรรม ใช้แลนด์มาร์กที่วัดสิรินธรวราราม แสงอาทิตย์โซล่าเชลล์ทุ่นลอยน้ำ ไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแสงเทียน กิจกรรมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นในบุญเดือน 8 เข้าพรรษา การจัดกิจกรรมดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรม อันเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโขงชีมูล

Next Post

น่าน น้องพิมายสาวงามจากอำเภอสันติสุข คว้ามงกุฎ

น่าน น้องพิมายสาวงามจากอำเภอสันติสุข คว้ามงกุฎนางส […]

You May Like

ข่าวภูธร