อ.เวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด

admin2

อ.เวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด
4 เมษายน 2565 ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการทหารบณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ได้มอบนโยบายสั่งการ หน่วยกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้น พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ทำการเปีดยุทธการในการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย
โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฎข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน ของประเทศ ดังนั้น พันเอก วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4จึงสั่งก กองบังคับการควบคุมที่ 1จัดชุดปฏิบัติการ จากกองร้อยทหารม้าที่ 1ทำการลาดตระเวนเฝ้าต บริเวณเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชีย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4เมษายน 2565เวลา 5.00นาฬิกา ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำ
5คน มีเป้สะพายหลังเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจ
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไป หน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมและตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดัง
พบกระสอบ จำนวน 8กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1ยาบ้าจำนวน ประมาณแปดแสนเม็ด (800,000)ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยาน เพื่อขยายผลการปฏิบัติต่อไป จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้
ในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดยุทธการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

อำเภอเวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด 4

อำเภอเวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด 4 เมษ […]

ข่าวภูธร