อำเภอเวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด 4

admin2

อำเภอเวียงแหง ทหารยึดยาบ้าชายแดนร่วมล้านเม็ด 4 เมษายน 2565 ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการทหารบณ์/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ได้มอบนโยบายสั่งการ หน่วยกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้น พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ทำการเปีดยุทธการในการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฎข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน ของประเทศ ดังนั้น พันเอก วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4จึงสั่งก กองบังคับการควบคุมที่ 1จัดชุดปฏิบัติการ จากกองร้อยทหารม้าที่ 1ทำการลาดตระเวนเฝ้าต บริเวณเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4เมษายน 2565 เวลา ㆍ5.00นาฬิกา ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำ 5 คน มีเป้สะพายหลังเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไป หน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมและตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดัง พบกระสอบ จำนวน 8กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1ยาบ้าจำนวน ประมาณแปดแสนเม็ด 800,000 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยาน เพื่อขยายผลการปฏิบัติต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้ ในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดยุทธการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษยน 2565

อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษยน 2565 หม […]

You May Like

ข่าวภูธร