นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 มีนาคม 6-15 เวลา 13.30 น เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้หารือข้อราชการในเรื่องต่างๆ อาทิ การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย  สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ของอำเภอพาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน
ต่อเนื่องด้วย ประชุมศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอพาน ศปก.อ.พาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูลศูนย์ Community Isolation COVID Free Setting มาตรการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สรุปการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพานเป็นต้น ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที […]

ข่าวภูธร