นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 มกราคม 25565 ใด้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ตรวจตราตามถนนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เน้นประชาสัมพันธ์  และดูแลประชาชนที่สัญจรไปมา แลดูแลตรวจตราป้องปรามคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้ขับขี่ภาหนะ หรือ ออกนอกพื้นที่

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

อำเภอฝาง ต่างด้าวทะลักเข้าไทยเรื่อยๆพร้อมนำโควิดมา

อำเภอฝาง ต่างด้าวทะลักเข้าไทยเรื่อยๆพร้อมนำโควิดมา […]

You May Like

ข่าวภูธร