เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัด

admin2

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการสตรีสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โครงการ ดังกล่าว ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัวและชุมชน จากนั้น ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย

Next Post

ยะลา ทำเก๋ จัดแฟชั่นโชว์ อวดความสวยของผ้าท้อง

ยะลา ทำเก๋ จัดแฟชั่นโชว์ อวดความสวยของผ้าท้องถิ่นย […]

ข่าวภูธร