ชาวตำบลป่าแมต “ให้กำลังใจ กับ คณะผู้บริหาร

admin2

ชาวตำบลป่าแมต “ให้กำลังใจ กับ คณะผู้บริหาร ทต.ป่าแมต ที่เอาใจใส่งาน ล่าสุดออกติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองใหม่ สุพรรณ ตำบลป่าแมต จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงรายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ทางเทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมตรวจติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองใหม่ สุพรรณ ตำบลป่าแมต จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต มีความห่วงใย เรื่องการสัญจรของพี่น้องชาวตำบลแม่และชาวจังหวัดแพร่ จึงมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองใหม่ สุพรรณ ตำบลป่าแมต จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย ขึ้น วันนี้ทางคณะผู้บริหาร พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ได้ร่วมตรวจติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองใหม่ สุพรรณ ตำบลป่าแมต จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เชียงราย ซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการอย่างปลอดภัย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อาชีวสุโขทัย คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาของ

อาชีวสุโขทัย คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาของคนรุ่น […]

ข่าวภูธร