อุบลฯ เปิดตลาดนัด สินค้า-อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด

admin2

อุบลฯ เปิดตลาดนัด สินค้า-อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ทุกวันเสาร์ ณ ลานขวัญเมือง เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน 15 ม.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตาม เยี่ยมให้กำลใจ ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เกษตรกร และเครือข่ายโคก หนอง นา ที่เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเพื่อจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด นำสินค้า อุปโภค-บริโภค ไข่ไก่ ผักสด เนื้อหมู และอาหาร จำหน่ายให้กับประชาชน ราคาถูก โดยเปิดจำหน่าย ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ณ บริเณลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ได้จำหน่าย พืช ผัก สร้างรายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกกด้วย
สำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเนื้อหมูราคาแพง ปัจจุบันนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานห้างแม็คโคร จำหน่ายเนื้อหมู ราคากิโลกรัม ละ 185 บาท ต่ำกว่าราคาทั่วไป โดยจำหน่าย 2,000 กิโลกรัม ต่อวัน โดยเบื้องต้นจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 นี้

Next Post

สำนักงานตำรวจภูธร จ.ราชบุรี สนธิกำลังบูรณาการร่วมกับ

สำนักงานตำรวจภูธร จ.ราชบุรี สนธิกำลังบูรณาการร่วมก […]

ข่าวภูธร