จ.อุบลราชธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน

admin2

จ.อุบลราชธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ วันนี้ 20 พ.ค.65 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทานพระราชทาน พระพลังแผ่นดิน ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้ารับระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์ เพื่อเชิญไปจัดพิธี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่กำหนด
พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปทรงแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึงทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุพ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมี อำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี.

Next Post

Symposium on FTAAP in the post-COVID-19

Symposium on FTAAP in the post-COVID-19 pandemic a […]

ข่าวภูธร