อยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

admin2

อยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 โดยปผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระราชทาน สรงน้ำสงกรานต์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) จำลอง ณ วิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะสงฆ์ อนุโมทนา(ถวายอดิเรก) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ
จากนั้น เวลา 09:45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระราชทาน สรงน้ำสงกรานต์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีริกธาตุ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัด/รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาเวชยันต์ เวชยันโต เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อนุโมทนา(ถวายอดิเรก) หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
และในเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระราชทาน สรงน้ำสงกรานต์พระมงคลบพิตร จำลอง ณ วิหารพระมงคลบพิตร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีฯ

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จ.มุกดาหาร อำเภอดอนตาล ด้วยสำนึกในพระ

จ.มุกดาหาร อำเภอดอนตาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ […]

You May Like

ข่าวภูธร