กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ติดตามผล รองรับ 5 ภัยคุกคาม ความมั่นคง 14 มี.ค. 65 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย.(ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการประสานงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าและส่วนราชการในพื้นที่ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจำนวน 5 ภัยคุกคามเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จว.ช.ร. ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย มี พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงราย(ไวนิล) ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

admin2

ภัยคุกคาม ความมั่นคง 14 มี.ค. 65 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย.(ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการประสานงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าและส่วนราชการในพื้นที่ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจำนวน 5 ภัยคุกคามเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จว.ช.ร. ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย มี พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงราย(ไวนิล) ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

Next Post

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ติดตามผล รองรับ 5

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ติดตามผล รองรับ 5 ภัยคุกคา […]

You May Like

ข่าวภูธร