น่านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นำ

admin2

น่านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นำสนธิกำลัง จนท.ดำเนินการตัดฟันยางพาราแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ท้องที่บ้านดอนทอง หมู่ 11 บ้านควะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 10.00 -17.00 น. ภายใต้อำนวยการโดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วยนายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและนายภูมิทัศน์ แมดเมือง หน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.4 ท่าวังผา อำเภอท่าว้งผา นายมนตรี พลภักดี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปัว  พร้อมด้วยสนธิกำลังชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ นายพิษณุพันธ์ วงค์ขันธ์ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน , นายภูริทัศน์ แมดเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.4 ท่าวังผา จังหวัดน่าน  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.2 ทุ่งช้าง หน่วยป้องกันรักษาป้าที่ นน.3 สองแคว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.

เชียงกลาง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.6 ปัว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.10 ภูเพียง น่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11 เมืองน่าน ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป้าไม้น่าน พ.อ. นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ทหาร นายจีรยุทธ์ วงเวียน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าวังผา จ.น่าน พ.ต.ต.วิศิษฏ์ คำยา ผบ.ร้อย ตชด.325 เจ้าหน้าที่ชุด ศปทส. จ.น่าน หน่วยป้องกัน ศปม.น่าน และหน่วยที่เกี่ยวข้องนายเลิศ. อุ่นใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน 6บ้านคัวะ ตำบลศรีภูมิ ได้ร่วมกันปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดฟัน/รื้อถอน เชิงสัญลักษณ์ในการปฏิบัติงานและเป็นการเปิดช่องแสงเพื่อนำพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆไปปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายในพื้นที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบไปซึ่งการดำเนิน

สืบเนื่องจากได้มีคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจยึดพื้นที่สวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ท้องที่บ้านคั๊วะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แปลง พื้นที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติปาน้ำยาวและป่าน้ำสวด จังหวัดน่าน เรื่อง ให้ผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง เข้าทำประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพบำสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริวณป่าพื้นที่บ้านคัวะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดนำน ให้ผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ในคดีอาญาที่ 47/2558 มีพื้ที่บุกรุกตรวจยึด จำนวน 72-1-37 ไร่ ประกอบตัวยตันยางพาราอายุประมาณ 5-6 ปี สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง โดยทำให้พื้นที่ดังกล่วา เสร็จสิ้นแล้วกรมป่าไม้จักได้ทำการฟื้นฟูพื้นที่ป่าแห่งนี้ให้กับคืนเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมและจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=W2CED7-ncck[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร. 0848084888

Next Post

อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร เสี่ยหน่อย อดีตที่ปรึกษา

อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร เสี่ยหน่อย อดีตที่ปรึกษ […]

You May Like

ข่าวภูธร