การประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี

admin2

การประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง ประชากร ประมาณ 38,900 คน อำเภอได้นำเสนอผลงานของกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นประจำทุกปี ตั้วแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ จะได้รับปืนพกสั้น ขนาด.38 จำนวน 1 กระบอก ชุดปกติขาว 1 ชุด แหนบทองคำ โดยมีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และทีมงานคุณภาพสนับสนุนการทำงาน

มีผลการประกวดดังนี้ ปี 2561 นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันยอดเยี่ยม ตำบลเปือย ปี 2562 นายคำแพง จันทหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม บ.ไร่ขี ต.ไร่ขี ปี 2563 นายวิไกร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม บ.เปือย ต.เปือย ปี 2564 นายอุดร โครตหา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม บ.หนองยาง ต.ดงบัง
ปี 2565 เสนอนายศราวุธ มูลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขี เจ้าของสวนโชคมูลพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอำนาจเจริญ หมู่บ้านชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2564 หมู่บ้านชนะเลิศแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านสวย เมืองสุข ปี 2564 ชนะเลิศระดับประเทศ และระดับภาค อีกกว่า10 รายการ อนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านอื่นของอำเภออื่นๆเสนอชื่อเข้าแข่งขัน มีคนเดียว รอประกาศผลอย่างเป็นทางการ เดือนมกราคม 2565 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ปี 2565 พร้อมคณะ มาดูผลงานที่สวนโชคมูลพันธ์ อำเภอลืออำนาจ น่าจะได้รับรางวัลแหนบทองคำ 5 ปีซ้อน เป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้ ผลงานอันยอดเยี่ยม ความสามัคคีคื่อพลัง ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

พิธีมอบยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลก

พิธีมอบยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจา […]

ข่าวภูธร