พิธีมอบยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลก

admin2

พิธีมอบยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกร และทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์
ต้นกำเนิด
รายงาน

Next Post

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมือง

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ว […]

ข่าวภูธร