จ.เชียงใหม่ บิณฑบาตรช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และจิต

admin2

จ.เชียงใหม่ บิณฑบาตรช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาดับไฟป่าอำเภอไชยปราการ 12 เมษายน 2567
โครงการพระสงฆ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ โดยพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดบิณฑบาตพระสงฆ์สามเณร 148 รูป ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายปธิการ เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชาชน และญาติธรรม ได้ร่วมใจนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำ ยารักษาโรค นำมาใส่บาตร เพื่อจะร่วมกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ และใกล้เคียง เพื่อลดการเผาป่าและลดฝุ่นควันในพื้นที่ อำเภอไชยปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ในทุกปีจะเกิดไฟป่าขึ้นแทบทุกที่ แล้วปีนี้ก็ยังพบเจอกันอยู่ ในทุกฝ่ายร่วมกันดับไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันทุกพื้นที่ ทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดบิณฑบาตพระสงฆ์สามเณร ขึ้นหลายครั้งเพื่อนำสิ่งของอุปโภคและบริโภค นำมอบให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการ ทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ได้มอบสิ่งของให้กับทาง นายปธิการ เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอไชยปราการ นางพุทธิชาต ดอกไม้ไฟ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายนคร ศรีชัยมงคล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ และตัวแทนญาติธรรมวัดป่าไม้แดงเป็นตัวแทนมอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้มีทางนายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มารับมอบและนำกลับยังสำนักงานเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ฯและจิตอาสาที่เข้าป่าเพื่อช่วยเหลือร่วมดับไฟป่า สร้างแนวกันไฟป่า ยังเป็นขวัญกำลังใจของคนทำงานที่มีกำลังใจสู้เพื่อส่วนรวมและสำนึกในน้ำใจที่ประชาชนคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองส่วนราชการและเอกชนทุกฝ่ายไม่ได้ทอดทิ้งยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา และเป็นโครงการที่สมควรเป็นตัวอย่างให้กับสังคมไทย คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

Next Post

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงานสงกรานต์

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงานสงกรานต์ 2567 “อยุธ […]

ข่าวภูธร