อำเภอดอนตาล โคงการปรีบสภาพสิ่ง ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

admin2

อำเภอดอนตาล โคงการปรีบสภาพสิ่ง

ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วย เทศบาลดอนตาลผาสุก สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ แล้วหน่วนงานทีเกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ นางล้ำ ศรีลาศักดิ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางรัตนา จันทรสาขา ตามโครงการครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ระบบการบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP พร้อมตรวจสอบการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยให้แล้วเสร็จ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารและ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

 

ภาพ เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายม รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี –ฝนถล่ม 2 วัน น้ำป่าทะลัก!! ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าริมน้ำซองกาเลียขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

กาญจนบุรี –ฝนถล่ม 2 วัน น้ำป่าทะลัก!! ทหารเร่งเข้า […]

You May Like

ข่าวภูธร