พิษณุโลก มทบ.39 ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

admin2

พิษณุโลก มทบ.39 ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา Army PR Centerโรงเรียนบ้านผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินกิจกรรม ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา Army PR Center นำสิ่งของที่รับบริจาคจากกำลังพล อาทิ อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือเพื่อการศึกษา จัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ชุด มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะการกีฬาที่มุ้งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาและอาชีพต่อไป
ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ArmyPRCenter
มณฑลทหารบกที่39 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์คุมประพฤติสาขาไชย

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์คุมประพฤติสาขาไชยปราการ […]

You May Like

ข่าวภูธร