จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์คุมประพฤติสาขาไชย

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์คุมประพฤติสาขาไชยปราการ 15 มีนาคม 65 เพื่อสังคมจะได้อยุ่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี ประจำปี พ.ศ.65 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวดุจดาว ธนากรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัด และนายรัศมี แสนนามวงค์ ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิกอาสาคุมประพฤติ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการภารกิจกรมคุมประพฤติกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ

โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม อันเป็นการสร้างรั้วกำลังใจจากชุมชนให้ผู้กระทำผิดเกิดความตระหนักถึงการยอมรับและการให้อภัยพร้อมเปิดโอกาสจากชุมชน สังคม นำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่า ของตนเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมในพื้นที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยในพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  COVID -19

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

โรงพยาบาลเชียงแสน จัดเจ้าหน้าที่ ออกบริการ

โรงพยาบาลเชียงแสน จัดเจ้าหน้าที่ ออกบริการให้กับโร […]

You May Like

ข่าวภูธร