ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่

admin2

ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สถาบันพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานอยุธยาซิตี้พาร์คสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำนักศึกษาหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 139 จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดการปฏิบัติงานได้จริง โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องสัมมนา Meeting Room 3 พร้อมกันนี้ได้นำคณะศึกษาดูงาน เที่ยวชมภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คอีกด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สุโขทัย สุดยอดนายอำเภอเมืองสุโขทัยแจกไอดีไลน์

สุโขทัย สุดยอดนายอำเภอเมืองสุโขทัยแจกไอดีไลน์รับร้ […]

ข่าวภูธร